regulamin - Sklep Taneczny Etiuda - obuwie odzież i akcesori taneczne -
Wyszukiwarka

regulamin

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

Właścicielem sklepu internatowego www.etiuda-online.pl jest firma : Etiuda Irmina Woźniak-Hałka, z siedzibą Al. Słowackiego 23/2, 31-159 Kraków, NIP 676-120-23-64, REGON 120739710.  Sklep stacjonarny mieści się w Krakowie przy al.Słowackiego 23/4.

W sklepie internetowym ETIUDA zakupów dokonuje się poprzez stronę internetową http://www.etiuda-online.pl. Wszystkie ceny podane w sklepie ETIUDA są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są całkowicie nowe i nieużywane. Gwarantujemy oryginalność każdego produktu, którą potwierdzają dokumenty od producentów oraz dystrybutorów.

Definicje

Sklep internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.etiuda-online.pl

Sprzedawca -  Etiuda Irmina Woźniak-Hałka, z siedzibą Al. Słowackiego 23/2, 31-159 Kraków, NIP 676-120-23-64, REGON 120739710.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna,  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 $ 1 Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Warunki płatności i wysyłka

  •     odbiór własny w punkcie odbioru : Etiuda, al.Słowackiego 23/4, 31-159 Kraków
  •     przedpłata na konto firmy ETIUDA Irmina Woźniak-Hałka Bank: ING Bank Śląski Nr konta: 34 1050 1445 1000 0090 6468 3965
  •     Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  •     przy odbiorze towaru - wysyłka za pobraniem. 

Realizacja zamówienia


Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu.
W przypadku niektórych artykułów czas realizacji może się wydłużyć ze względu na brak danego artykułu u producenta.

 

Wymiany


Jeśli  zakupiony przez Klienta towar nie będzie pasował, to po wcześniejszym kontakcie, istnieje możliwość jego wymiany, do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przy wymianie towaru na inny model lub rozmiar, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
Wymieniany towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania. Wymieniany towar należy odesłać na adres Etiuda, al.Słowackiego 23/4, 31-159 Kraków.
Przy wymianie towaru koszty przesyłek pokrywa kupujący.


Rękojmia za wady

Sprzedający odpowiada wobec konsumenta i przedsiębiorcy indywidualnego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Rękojmia wyłączona jest dla przedsiębiorców.


Gwarancja


Wszystkie produkty dostepne w naszej ofercie objęte są roczną gwarancją producenta dla konsumenta i przedsiębiorcy indywidualnego oraz trzymiesięczną gwarancją dla przedsiębiorców. Reklamowany towar należy dostarczyć wraz z pismem reklamacyjnym na adres Etiuda, al.Słowackiego 23/4, 31-159 Kraków.
Reklamowany towar naprawiamy w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli naprawa nie jest możliwa, towar wymieniamy na nowy. W przypadku braku możliwości wymiany zwracamy wartość towaru.  W ciągu 7 dni roboczych pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Klienta konto.

Uwaga ! Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia powodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem danego produktu.

 


Pobierz pismo reklamacyjne

 

 
Odstąpienie od umowy

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2014 poz. 827) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania  towaru. Zwracany towar należy odesłać na adres Etiuda, al.Słowackiego 23/4, 31-159 Kraków.  Pieniądze zostaną przelane niezwłocznie, jednak nie poźniej niż  w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  na wskazane przez Państwa konto. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania ( art. 32, ust.3 ).

Od 1.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, posiada również przedsiebiorca indywidualny.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument i przedsiebiorca indywidualny może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest poniżej lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

Konsument  i przedsiebiorca indywidualny w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy.

 

Konsument i przedsiebiorca indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  • dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta i przedsiębiorcę indywidualnego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).


Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 


Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Dane osobowe Klienta, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Nie stosujemy polityki przetwarzania danych w celach marketingowych. Na życzenie klienta usuwamy dane z bazy po zrealizowaniu zamówienia. W tym celu wystarczy dodać w komentarzu zamówienia taką informację lub przesłać ją w pózniejszym terminie na adres .Postanowienia końcowe
 

   
    

  • Oferta ważna na terenie Polski.
  • Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat artykułów w ofercie Internetowego Sklepu etiuda-online.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
  •  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.


  

    

 

 

poprzednia wersja regulaminu

47